I Titan Nedbrydning A/S er vi glade for endnu et samarbejde som underentreprenør for Egil Rasmussen.

Projektet omfatter renovering og ombygning af 104 lejligheder fordelt i 4 etageejendomme. Titan Nedbrydning A/S bistår med miljøsanering samt indvendig og udvendig rydning og nedbrydning.

Miljøsaneringen omfatter bl.a. slibning af malede overflader, asbestsanering af køkken og badeværelser, opbrydning af PCB-forurenet klaplag samt demontering af asbestholdig tagbeklædning og udhæng.

Indvendig rydning og nedbrydning omfatter bl.a. fjernelse af alt inventar, udvidelse af dørhuller samt nedbrydning af enkelte vægge og dæk for fremtidig elevatorskakt.

Udvendigt nedbrydes bl.a. altanbrystninger og dæk samt skalmur og vinduer for klargøring til efterisolering.

 

Arbejdet blev påbegyndt i uge 32 og forløber indtil august 2021. Vi glæder os til samarbejdet.