Arbejdsmiljøpolitik

Titan Nedbrydning A/S er en flerkulturel virksomhed og skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan virke i sikre og sunde rammer, og hvor arbejdsmiljøet vurderes positivt af medarbejdere og myndigheder. Alle i Titan Nedbrydning A/S er forpligtet til at medvirke til et godt arbejdsmiljø ved at tage ansvar for sig selv og andre gennem et positivt engagement.

Det er vores politik

  • at overholde gældende arbejdsmiljølovgivning
  • at efteruddanne medarbejdere løbende og sørge for effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.
  • at revidere virksomhedens APV hvert 3. år
  • at kontrollere at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige gennem daglig opfølgning, jævnlige runderinger og intern audit.
  • at skabe engagement og forståelse for arbejdsmiljøarbejdet.
  • at arbejde for løbende arbejdsmiljøforbedringer.
  • at opsætte nye delmål årligt.

https://www.bfa-ba.dk/media/2982081/faktablad-om-nedrivningsarbejde.pdf
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet
https://www.bfa-ba.dk/media/3977599/11373-bar-haandbogen-juni-2016-med-omslag.pdf

Medarbejderpolitik
Vores timelønnede medarbejdere er både danske- og udenlandske medarbejdere og fælles for dem alle er, at de er ansat direkte ved Titan Nedbrydning A/S og ligeledes er alle ansat under Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F. Vi er i Titan Nedbrydning A/S i løbende dialog med overenskomstparterne for at sikre, at de gældende ansættelses- og aflønningsforhold altid overholdes.

https://www.bfa-ba.dk/media/2647224/fakta-om-udenlandsk-arbejdskraft-print.pdf