Entreprise

Heino Sørensen

Direktør og projektsansvarlig

Morten Rytter

Direktør og projektsansvarlig

Martin Rytter Andersen

Produktionskoordinator

Martin Møller

Projektleder

Klaus Rasmussen

Projektleder

Morten Bæk Pedersen

Projektleder

Rasmus Brix Clausen

Projektleder, Sjælland

Claes Johansen

Projektleder

Christian Boelt Bressay

Projektleder

Mathias Kaalbye

Entrepriseleder