UPCYCLING ORANGERI

GRØN FORRETNING. Brugte byggematerialer skal genbruges. Bygge- og anlægsbranchen står for 4,5 mio. tons affald om året, svarende til 30% af den samlede affaldsmængde i Danmark. Et nordjysk partnerskab, på initiativ af TITAN arbejder aktivt med genbrug. 17 tons byggeaffald upcycles til UPCYCLING ORANGERI; et orangeri bygget udelukkende af genbrugsmaterialer, der i følge ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergaard K/S giver en CO2-besparelse på op til 17,4 tons.

PARTNERSKAB FOR HANDLING. TITAN samarbejder med  Frandsen & Søndergaard K/S og Arkitektfirmaet NORD A/S og danner det klimabevidste partnerskab UPCYCLING ORANGERI.

UPCYCLING ORANGERI. Upcycling betyder at genbruge materialer, som ellers skulle være behandlet som affald og igennem i en kreativ proces at skabe et produkt af større værdi.

UPCYCLING ORANGERI er et byggekoncept; et 50 m2 stort orangeri bygget af brugte betonelementer som fundament, termoruder i en trækonstruktion, og murede gavle af gode brugte mursten. Alle materialerne er selvfølgelig screenede for miljøskadelige stoffer.

Ifølge medejer og kreativ chef Marie Mølgaard Vinther fra Arkitektfirmaet NORD A/S, handler samarbejdet om UPCYCLING ORANGERI om mere end valg af byggematerialer. ”Projektet tager udgangspunkt i bæredygtighed som et helhedsperspektiv, der ikke kun handler om CO2 og genbrug, men også om sociale, økonomiske og tekniske aspekter.”

Anne Hedegaard, Civilingeniør, Bæredygtighedsleder og DGNB-auditor hos Frandsen & Søndergaard K/S tilføjer, ”Cirkulær økonomi indenfor byggeri vinder mere og mere frem, og jo mere man kan genbruge i stedet for genanvende, jo bedre for bygningens livscyklus og totaløkonomi. Ved at genbruge byggematerialer sikrer man sig således også point på adskillige kriterier i en DGNB-certificering, som er en bæredygtighedscertificering, der anvendes i Danmark”.

Artikler om UPCYCLING ORANGERI

Link: https://aalborgnu.dk/nyheder/livet-her/helt-nyt-koncept-for-orangeri-paa-vej-og-saa-har-det-en-fordel/4068025

Link: https://buildinggreen.eu/together/2021/10/29/partnerskab-i-byggebranchen-bag-skalerbart-genbrugsbyggeri/

Link: https://webuilddenmark.dk/partnerskab-i-byggebranchen-bag-skalerbart-genbrugsbyggeri/

Link: Banebrydende pilotprojekt i Frederikshavn, den 31/8 2021

Link: Pilotprojekt i genbrug af byggeaffald, den 9/7 2021

Link: Første spadestik, den 10/6 2021

Link: https://www.e-pages.dk/nordjyskenet/1126/32 den 6/9 2020