Bæredygtig nedbrydning

Grøn omstilling

Titan Nedbrydning A/S er midt i en grøn omstillingsproces, der skal forene vækst med bæredygtighed. Byggematerialer som træ, vinduer og mursten skal genbruges og ikke håndteres som affald og knuses for genanvendelse. Derfor arbejder vi i partnerskaber med bl.a. arkitekter, bygherrer, vidensinstitutioner og myndigheder om løsninger til gavn for beboere i lokalområdet og klimaet.

Målsætning

30% af den samlede affaldsmængde kommer fra byggeriet, herunder  byggematerialer fra nedbrydning. 90% genanvendes f.eks. efter nedknusning, men kun en ubetydelig del genbruges i sin oprindelige form; det forhold  skal ændres. Titan Nedbrydning A/S arbejder for at øge mængden af materialer fra nedbrydning til genbrug gennem partnerskab med arkitekter, entreprenører, myndigheder og bygherrer.

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Nedrivningsprocessen som nøgle til cirkulært byggeri