Genbrug

Træ, glas og mursten
Byggematerialer som træ, vinduer og mursten skal genbruges i lokalsamfundet og ikke håndteres som affald og knuses for genanvendelse. Titan Nedbrydning A/S er medlem af NBE (Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling) og samarbejder strategisk med hele værdikæden om øget genbrug af byggematerialer fra nedbrydning.

Målsætning
30% af den samlede affaldsmængde kommer fra byggeriet, her under  byggematerialer fra nedbrydning. 90% genanvendes f.eks. efter nedknusning, men kun en ubetydelig del genbruges i sin oprindelige form; det forhold  skal ændres. Titan Nedbrydning A/S arbejder for at øge mængden af materialer fra nedbrydning til genbrug gennem partnerskab med arkitekter, entreprenører, myndigheder og bygherrer.

Samarbejde med aftagere
Titan Nedbrydning A/S samarbejder med en række miljøgodkendte hhv. ISO certificerede aftagere af materialer fra nedbrydning. Ressourceplaner og materialeoversigter er på vej og danner grundlag for en vurdering af genbrugspotentialer tidligt i processen. Udbudsmaterialet kan stille krav om genbrug og dermed forudsætte en mere nænsom nedbrydning. Hvis bygherrer ikke har ønske om genbrug, vil det være nedbryderen i det konkrete tilfælde, der selv vurderer, om der kan være mulighed for genbrug.

Samarbejde i partnerskab
Titan Nedbrydning A/S samarbejder med arkitekt, ingeniør, entreprenør, myndighed og bygherrer om at bygge småhuse af genbrugsmaterialer og gerne ifm. med den aktuelle byggesag hhv. en kunde i lokalområdet.

Titan Nedbrydning  A/S samarbejder også med:

  • Genbrugssten, som med patenteret rensemetode og CE mærkning bringer brugte mursten tilbage til byggeriet
  • RGS Nordic, som er specialister i behandling  af bygge- og anlægsaffald til genanvendelse.