TITAN Genbrug, cirkulære byggevarer

Cirkulære byggevarer

Titan Genbrug er lager for cirkulære byggevarer, hvor den klimabevidste bygherre eller arkitekt kan finde byggematerialer screenet for miljøskadelige stoffer og af god kvalitet.

Adresse:

Titan Nedbrydning A/S, Nålemagervej 4 i Aalborg. Link til adresse her.

Mail: genbrug@titan-nedbrydning.dk

Tel: 26300013

Åbningstider:

Den første lørdag i måneden mellem kl 9-12

Katalog: klik her

TITAN arbejder målrettet for at øge mængden af genbrug fra nedbrydning gennem partnerskab med arkitekter, entreprenører, myndigheder og bygherrer, og eksempler herpå er:

  • UPCYCLING ORANGERI. Det nøglefærdige orangeri på 50m2, der bygges af genbrugte betonelementer, mursten, træspær og termoruder med en CO2 besparelse på ca. 13 tons.
  • Salg af byggematerialer direkte fra byggepladsen. (tømmer, termoruder, mursten, vingetegl, betonelementer, gulvbrædder, køkkener, badeværelser mm).
  • Salg fra eget lager på Nålemagervej 4 i Aalborg. (tømmer, termoruder mm).
  • Bestilling af materialer fra kommende nedrivninger.

Bæredygtig fremtid

Én af de store udfordringer for bæredygtigt byggeri bliver at øge genbrug og genanvendelse af den eksisterende bygningsmasse og på den måde nedbringe bygningers CO2-belastningen.

Hvor meget CO2 spares ved at bygge med cirkulære byggevarer?

Nøgletal for klimabesparelse ved at bygge med genbrugte byggevarer. Nedenfor ses klimabesparelse samt procentvis besparelse jvf VCØB (https://vcob.dk/media/2139/vcob_co2_besparelse_cirkulaere_byggevarer.pdf)

Genbrugsmursten 49,3 kg CO2-ækv./m² murværk 77 %
Genbrugstagsten 14,2 kg CO2-ækv./m² tagsten 98 %
Genbrugte betonelementer 295 kg CO2-ækv./m³ beton 96 %
Genbrugte bærende træbjælker og -stolper massivt 28,2 kg CO2-ækv./m³ træ 77 %
Genbrugte gulvbrædder 0,62 kg CO2-ækv./m² trægulv 78 %
Genbrugte termoruder 41,8 kg CO2-ækv./m² vindue 95 %