Det professionelle samarbejde

Kunden, medarbejderne og miljøet i fokus

Titan Nedbrydning A/S

  • kan garantere, at vores kunder og samarbejdspartnere altid kan forvente et professionelt samarbejde, der bygger på åbenhed, dialog og gennemsigtighed – hvor regler og ord overholdes.
  • skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan virke i sikre og sunde rammer, og hvor arbejdsmiljøet vurderes positivt af medarbejdere og myndigheder.
  • vil være synlige- og anerkendt som de bedste i Danmark til at håndtere bæredygtig nedbrydning og miljøsanering af højest faglig kvalitet og under hensyntagen til alle gældende love og regler på området.
  • Titan Nedbrydning A/S ønsker at udnytte sin faglighed og handlekraft i samarbejde med rådgivere, entreprenører og bygherrer til at øge genbrug af udvalgte byggematerialer, så de ikke håndteres som affald og knuses for genanvendelse.

Lokal projektledelse

Titan Nedbrydning A/S har mange års erfaring inden for alle former for nedbrydning. Den lokale projektledelse med fast tilknyttede medarbejdere varetager projekterne på Sjælland, i Jylland og på Fyn. Titan Nedbrydning A/S stiler efter at levere den højeste kvalitet mht. at rådgive om- og håndtere alle processer fra den indledende screening af projektet til bortskaffelse af affaldet.