Miljøpolitik

Opgaver

Titan Nedbrydning A/S udfører alle former for sanerings– og nedbrydningsarbejde, og vores specialiserede og uddannede medarbejdere sikrer, at opgaverne løses på den bedst tænkelige måde for vores kunder, i henhold til aftale og tid.

Genbrug

Byggematerialer som træ, vinduer og mursten skal genbruges i lokalsamfundet og ikke håndteres som affald og knuses for genanvendelse. Titan Nedbrydning A/S er medlem af WE BUILD DENMARK og samarbejder strategisk med hele værdikæden om øget genbrug af byggematerialer fra nedbrydning.

Målsætning

30% af den samlede affaldsmængde kommer fra byggeriet, her under  byggematerialer fra nedbrydning. 90% genanvendes f.eks. efter nedknusning, men kun en ubetydelig del genbruges i sin oprindelige form; det forhold  skal ændres. Titan Nedbrydning A/S arbejder for at øge mængden af materialer fra nedbrydning til genbrug gennem partnerskab med arkitekter, entreprenører, myndigheder og bygherrer.

Myndigheder

Vi har et godt samarbejde med de kommunale myndigheder og har et indgående kendskab til de enkelte kommuners affaldsregulativer og deres anvisningsprocedurer.

Rådgivning

I forhold til miljøsanering kan vi rådgive om-, og håndtere, alle processer fra den indledende screening af projektet til bortskaffelse af affaldet.

Kvalitet

I Titan Nedbrydning A/S arbejder vi altid efter at levere den højeste kvalitet af vores kerneydelse, under hensyn til miljøet, og derfor har miljø og arbejdsmiljø højeste prioritet.

Dakofa, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer