Titan Nedbrydning A/S’ oplysningstekst til kunder og øvrige samarbejdspartnere

 

Som led i indgåelsen af aftalen om samarbejdet behandler Titan Nedbrydning A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Titan Nedbrydning A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Titan Nedbrydning A/S, Assensvej 3, 9220 Aalborg Ø, CVR.: 38494422
Tlf.: 70707804, titan@titan-nedbrydning.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne kommunikere og udføre de processer, det kræver for at udføre samarbejdet i forhold til: tilbudsgivningen/aftalen/kontrakten/diverse anmeldelser til myndigheder og- eller øvrige samarbejdsforhold.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.
Ved samarbejde vedrørende afsluttet kontrakt, sker behandlingen dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte beskrivelse om samarbejdsforholdet, herunder aftale-/kontraktgennemførelse.
Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig med hensyn til gennemførelsen af ovenfor beskrevne type af samarbejde.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til relevante offentlige myndigheder, og eller øvrige relevante samarbejdspartnere, med henblik på, at det konkrete samarbejde kan realiseres – dog vil det kun være i forvejen offentlige tilgængelige oplysninger.

Til brug i opfyldelsen af samarbejdet med dig, kan Titan Nedbrydning A/S indsamle almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder og andre relevante offentlige instanser, men udelukkende oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder.

Titan Nedbrydning A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i samarbejdets løbetid, samt så længe det kræves i forhold til reglen omkring lagring af oplysninger.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Titan Nedbrydning A/S behandler om dig:

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
Retten til indsigelse
Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Titan Nedbrydning A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.