Titan Nedbrydning A/S er medlem af NBE; Netværk For Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. I denne forbindelse deltager vi i projektet Energi- og ressourceeffektivisering for SMV- virksomheder. I går havde vi besøg af Mette Alberg Moesgaard fra AUU, Kamma Raunkjær, Miljøsagsbehandler, Helle Duus Jørgensen fra Business Aalborg og Morten Bandholm Vinde Jensen, projektmedarbejder NBE. Her besøgte vi byggepladsen, på et af vores projekter i Skallerupparken i Aalborg. Formålet var at få ideer til energibesparelser, øget genbrug og genanvendelse og derved arbejde på at udvikle Titan Nedbrydning A/S til en mere klimavenlig virksomhed. Et eksempel er, at vi på Skallerupvej i Aalborg nedbryder ca. 6000 tons byggematerialer, hvoraf størsteparten knuses til genanvendelse og kun en mindre del afleveres til deponi, forbrænding og specialbehandling. I denne forbindelse sparrer vi med netværket om muligheden for at nedbringe mængden af deponi og dermed opnå en bedre genanvendelsesprocent.