Vi flytter i nye og større lokaler – perfekte rammer, der matcher vores vækst af personale og strategi om en mere central og synlig beliggenhed.

Vi har indtil nu haft virksomhedsadresse i forskellige mindre lokaler, men flytter nu til en mere central beliggenhed på Assensvej 3 i Aalborg Øst. Her bliver det muligt at have plads til antallet af medarbejdere, som er vokset igennem det sidste års tid. Bl.a. har vi ansat en udenlandsk HR-medarbejder, der hjælper vores udenlandske medarbejdere med kommunikationen omkring de danske retningslinjer, i form af love og regler, der gælder indenfor faget nedbrydning. I Titan Nedbrydning er det vigtigt for os at love og regler, arbejdsmiljø og sikkerhed altid sikres i alle henseender.

Ligeledes har vi oprettet en ny stilling til en akademisk medarbejder, der dels skal arbejde som administrativ medarbejder, samt med udvikling af vores virksomhed – alt sammen som et led i en strategi om at gøre os endnu mere synlige på markedet.

Vi forventer at være klar til indflytning i de nye lokaler i Aalborg Øst, medio april.

Leave a Reply