Den 12. marts startede vi for alvor op på 2. etape af projektet på Dybbølvej i Risskov, som omhandler renovering af det sidste af to langhuse fra 1944.Langhuset består af fire opgange, med seks boliger i hver. Grundet en stram tidsplan har vi i størstedelen af etapen haft ni medarbejdere på pladsen. Sanering og indvendigt arbejde er udført uden komplikationer og forventes færdigt i uge 15, hvorefter vi starter op på tagkonstruktionen, som strippes således kun spær og enkelte kviste står tilbage. Herefter er der kun demontering af vinduer tilbage, som koordineres i tæt samarbejde med tømrerentreprisen.

Projekt: Dybbølvej, Risskov

Opgave: Miljøsanering, indvendig rydning og totalnedbrydning

Tidsplan: August 2017 – maj 2019

Kunde(r): Egil Rasmussen A/S

Bygherre: Boligforeningen 10 marts 1943

Projektet er beliggende på Dybbølvej 1A-5C, 7A-7D, 9-15 og 8-14, 8240 Risskov. Bebyggelsen er opført i perioden 1944-53. Byggeriet er opført i røde teglsten.

Titan Nedbrydning bidrager i renovering af 105 boliger fordelt på 2 stk. langhuse, 1 stk. S-hus og 4 stk. dobbelthuse. 9 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger med elevatoradgang.

Vi udfører blandt andet:

  • Nedbrydning af udvendige kældertrapper
  • Stripning af inventar og klargøring til miljøsanering
  • Miljøsanering
  • Indvendig rydning/nedbrydning af tunge og lette konstruktioner
  • Skæring og nedbrydning af dæk for fremtidig elevator
  • Hultagning for installationer i kælder
  • Delvis nedbrydning af tagkonstruktion
  • Demontering af vinduer