TITAN arbejder som underentreprenør for Adsbøll Renovering A/S med miljøsanering og nedbrydning af boligforeningen AAB Kolding’s afd. 6.

Projektet omfatter renovering og ombygning af 50 boliger på Carl Plougs Vej og Bellevuegade. De to adresser ombygges delvis til tilgængelighedsboliger. Bygningerne får den helt store tur med nye vinduer og døre, nye altaner, efterisolering, skalmur og nyt tag.

Ud over miljøsanering for miljøskadelige stoffer, arbejder TITAN med rømning af lejligheder, midlertidig afstivning med interimsunderstøtninger, skæring og nedbrydning af vægge, etageadskillelser, eksisterende altaner og brystningselementer, trappe og repos fra loft til kælder, kældertrapper inkl. Affaldsrum, skorsten fra kælder til over tag, tagbelægninger inkl. rengøring af tagrum og demontering og fjernelse af eksisterende installationer.