Boligselskabet FællesBo i Herning renoverer 11 blokke med i alt 270 lejligheder; et ambitiøst projekt under titlen Fælles Fremtid. Titan Nedbrydning A/S arbejder som underentreprenør for CASA – Ejendomsudvikler/Totalentreprenør med nedbrydning og miljøsanering. Renoveringen er gennemgribende og kræver nedrivning af facader med døre og vinduer, tagbelægning, beton og asfaltbelægning, og hertil kommer alt det indvendige arbejde med badeværelser, køkkener, installationer mm.