Genbrug i den helt store stil efterprøves i pilotprojektet Gadehavegaard i Høje Tåstrup. Titan Nedbrydning A/S arbejder som underentreprenør for Hansson & Knudsen A/S med cirkulær nedrivning og deltager i grundige drøftelser med bygherre, Arkitema, entreprenør og Teknologisk Institut om muligheder for genbrug af så mange byggematerialer som muligt.

Materialerne er bl.a. betondæk og vægge, parketgulve og tagsten. Allerede nu fjerner Titan Nedbrydning en nyere tagkonstruktion med isolering og træspær, som snart vil være klar til nye byggeprojekter.