TITAN arbejder som underentreprenør for J&B tagentreprise ApS. Facaden på det eksisterende teknikhus på toppen af taget er fjernet. Det samme gælder tagpap, klaplag og underliggende Leca nødder på tagfladen imod baggården. Indvendig har vi saneret for skimmelsvamp.