HAB renoverer afd. 5 på Sydhavnsvej i Haderslev mhp at skabe attraktive boliger. Titan Nedbrydning A/S arbejder som underentreprenør for Bo Michelsen A/S.
Bebyggelsen består af 6 bygninger, som er opført fra 1942 – 1948 og består af 88 boliger i etagebyggeri.
Opgaven omhandler tag- og facadearbejde, nye køkkener og badeværelser, udskiftning af døre og vinduer, nye ventilationsanlæg mm