Helhedsplanen for Henriksgården i Valby omfatter 8 boligblokke med ialt 332 lejligheder. TITAN arbejder som underentreprenør for CASA A/S med miljøsanering og nedrivning af facader, tag og vinduer. Henriksgården er opført i midten af 1960’erne af Larsen og Nielsen og står foran en omfattende energioptimering og en lang række forbedringer af lejlighederne.