TITAN arbejder med delvis nedbrydning af facader, indvendig rydning af det gamle S&E Huset, nedbrydning og nedskæring af 3 store gamle vareelevatorer, nedskæring af rulletrapper, skæring og nedbrydning af betondæk for etablering af nye elevatorer og trapper, nedbrydning af betontrappe, skæring og etablering af huller i betonvægge og indvendig rydning af gamle butikslokaler, cafe og diskotek som lofter, gulvbelægning, rør, ventilation, ledninger, faldstammer mm. TITAN arbejder som underentreprenør for Aaskov Byggefirma.