Enemærke & Petersen a/s har indgået aftale med Titan Nedbrydning A/S om nedbrydning og miljøsanering af Margrethegården i Ringsted. Alle lejligheder ryddes for køkkener, toiletter, bad, gulve, vægge og døre/ vinduer. Taget består af asbest tagplader, som tages ned og bortskaffes efter forskrifterne. Titan undersøger mulighederne for genbrug af div. materialer fra nedrivningen.