Afdelingen består inden renoveringen af 152 boliger fordelt på forskellige ejendomme. Efter renoveringen vil afdelingen bestå af 148 boliger. Renoveringsarbejderne omfatter bl.a. totalinddækning af altanfacade inkl. udestuer på altaner, nye halvtage over yderdøre i trapperum, udskiftning af tagdækning, udskiftning af entrédøre til brand- og lyddøre og etablering af syv nye lejligheder i tagetagen. Etablering af elevator i opgange inkl. nyindretning og totalrenovering af samtlige lejligheder. Sammenlægning af ét-værelses lejligheder til større lejligheder. Titan Nedbrydning A/S arbejder som underentreprenør for Høgh & Sønberg A/S.