Projekt: Skallerupparken, Aalborg Ø

Opgave: Miljøsanering, indvendig rydning og totalnedbrydning

Tidsplan: Februar 2018 – august 2020

Kunde(r): Løgten Murer- & Entreprenør A/S og Enemærke og Petersen a/s

Bygherre: Lejerbo Aalborg, afd. 158-0

Skallerupparken er beliggende i Aalborg Øst. Bebyggelsen er opført i 1972- 74 og består af 216 boliger fordelt på 28 længer i 2 etager. Byggeriet er fuldmuret i gule teglsten og altaner, altangange og trapper er udført i grå beton. Der er i 1992 påbygget gitterspær og pålagt grå eternit.

Titan Nedbrydning bistår i totalrenovering af 129 boliger, fordelt på 22 boligblokke og totalnedbrydning af 30 boliger, heraf 28 1.sals boliger.

Vi udfører blandt andet:

 • Stripning af inventar og klargøring til miljøsanering
 • Miljøsanering
 • Indvendig rydning/nedbrydning af tunge og lette konstruktioner
 • Udvidelser af dørhuller i forbindelse med omdannelse til tilgængelighedsboliger
 • Delvis opbrydning af terrændæk for nye kloakker
 • Demontering af vinduer og døre
 • Delvis nedbrydning af tagkonstruktion
 • Totalnedbrydning af depotskure i forlængelse af bygningerne
 • Nedbrydning af altaner, svalegange og udvendige trapper
 • Etablering af redningsåbninger i forbindelse med arbejder i krybekældre og ingeniørgange.
 • Totalnedbrydning af 28 1.sals boliger samt totalnedbrydning af stueetages- og 1.sals bolig, hvor kælder bibeholdes.