Den gamle pedelbolig fra 1946 på Mylius Erichsensvej i Aalborg miljøsaneres og totalnedbrydes for Aak Bygninger Aalborg Kommune.  Der er konstateret miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer som PCB, tungmetaller og asbest. Genbrug fra denne nedrivning er vinduer og døre.