TITAN nedriver Hærvejsskolen i Rødekro for Aabenraa Kommune. Den tidligere Rødekro Skole består af en række meget forskelligartede bygninger bygget fra 1903 til cirka 2006. Samtlige bygninger nedrives, herunder alt terrænudstyr, belægninger og forsyningsledninger.